OpenProcurement

Development of Open Procurement system

Сервер логування

Мета

  1. Забезпечити прозорість роботи ЦБД, майданчиків, модуля аукціонів, Адміністратора, інших модулів, та дійових осіб системи через публікування лог (log) файлів роботи системи.
  2. Забезпечити можливість самостійного обслуговування майданчиків підключених до системи, чи які підключаються до системи, через відслідковування логів, які генеруються в процесі обробки їх запитів, аж до інтеграції логів ЦБД з серверами логування майданчиків із забезпеченням відслідковування повного ланцюжка подій через ідентифікатори кореляції.
  3. Архівування логів для забезпечення потреб аудиту.

Формати видачі логів

Модулі з яких знімаються логи

Типи логів

Публічний лог - не містить таких видів інформації:

Детальний лог аукціону публікується після закінчення аукціону.

Лог про результати запитів майданчика. Майданчик посилає запити, а ЦБД в процесі обробки цих запитів дає лог повідомлення. Ці повідомлення збиратимуться і відправлятимуться майданчику. Доступ до такого логу матиме лише майданчик-автор-запитів.

Лог адміністративних втручань - надає інформацію про всі випадки адміністративного втручання.

Лог роботи адміністраторів на серверах - містить дані про всі факти підключення до серверів та інформацію про вид діяльності здійсненої на серверах.

Повний лог для потреб аудиту.

Лог для Адміністратора системи.