OpenProcurement

Development of Open Procurement system

Нецінові показники

Мета

Надати можливість визначати переможця закупівлі за принципом найбільш економічно вигідної пропозиції, тобто, не лише за ціною, але й за додатковими неціновими критеріями

Нормативна база

Законопроект “Про публічні закупівлі”

Терміни

Коефіціент корекції – коефіціент, який усереднює якісні показники пропозицій різних постачальників, за яким розраховується Приведена ціна.

Приведена ціна – розрахований еквівалент ваг.

Ціна пропозиції – ціна, запропонована постачальником. За цією ціною має бути підписана угода з переможцем процедури.

Стислий огляд процесу

В момент створення оголошення про закупівлю, замовник визначає один чи декілька нецінових критеріїв, яким визначає загальну вагу і логіку оцінки. Загальна вага всіх нецінових критеріїв однієї пропозиції не може перевищувати 30%.

Учасник, в момент подання пропозиції, реєструє нецінові показники своєї пропозиції, за якими автоматично розраховується “коефіціент корекції” пропозиції. За цим коефіціентом визначається т.з. “приведена ціна” (термін з Закону).

Учасники приймають участь в понижуючому аукціоні за “приведеною ціною”. Аукціон визначає переможця процедури. Замовник підписує з переможцем угоду на суму приведеної ціни, помноженої на “коефіціент корекції”.

Детальний огляд процесу

Оголошення закупівлі Замовником

У інтерфейсі майданчика при створюванні закупівлі, додатково до стандартних полів, Замовник визначає один або декілька нецінових критеріїв:

Загальна вага таких критеріїв не повинна перевищувати 30% (норма Закону).

Для кожного критерію Замовник визначає окремі значення (якщо список таких показників фіксований) або діапазони значень, кожен з яких отримує свою індивідуальну вагу.

Кожен з критеріїв може стосуватися чи цінової пропозиції учасника в цілому, чи конкретного предмета закупівлі.

Форма створення показника може виглядати так:

Форма створення закупівлі з неціновими параметрами

Нецінові критерії, їх можливі значення і вага відображаються в оголошенні закупівлі. Таким чином, у наведеному прикладі учасники знають - для того, щоб отримати максимальний бал за критерієм “Термін оплати”, вони мають запропонувати відстрочку платежу принаймні 180 днів, і т.д. І визначають можливості своєї пропозиції виходячи з цього. З точки зору цієї логіки, учасники, які подадуть пропозиції з термінами оплати 90 днів і 179 днів, отримають однаковий бал.

Подання пропозиції учасником

Учасник подає свою пропозицію і вводить її нецінові критерії із списку значень, створеного замовником. При цьому у момент подання пропозиції автоматично обраховується підвищувальний коефіціент (“коефіціент корекції”) який застосовується до пропозиції, і обраховується приведена ціна.

Cтворення нецінового параметра

Формула корекційного коефіцієнта

Поля, зазначені Учасником у формі подання пропозиції, мають співпадати із інформацією у вкладених файлах. Тобто, в тексті комерційної пропозиції постачальника із даного прикладу, термін оплати має бути в діапазоні 90-179 днів, а сорт має бути вищим. У випадках розбіжностей це може стати причиною дискваліфікації.

Аукціон

Аукціон розпочинається по стандартній процедурі, ніяких попередніх оцінок пропозицій замовником не відбувається. Вікно введення понижуючої ставки змінюється, в ньому з’являється додаткове поле “приведена ціна”. Учасник може вводити або повну ціну, або приведену, обрахунок другої складової буде виконуватись автоматично на основі підвищуючого коефіціенту, який отримав учасник в момент подання пропозиції.

Аукціон з неціновими параметрами

Після завершення аукціону, публікуються назви учасників, їх підвищуючі коефіціенти і повна ціна – для кожного раунду аукціонів і його результату.

Вимоги до ЦБД

Перевірка, що сума всіх нецінових критеріїв одного тендера не перевищує 30%.

Вимоги до Майданчика

Перевірка, що сума всіх нецінових критеріїв одного тендера не перевищує 30%.