OpenProcurement

Development of Open Procurement system

Оскарження

1. Зміст

 1. Зміст
 2. Мета
 3. Нормативна база
 4. Терміни
 5. Стислий огляд процесу
  • 5.1 Допорогові закупівлі
  • 5.2 Понадпорогові закупівлі
 6. Детальний огляд процесу:
  • 6.1 Вимога про усунення порушення
  • 6.2 Подання Скарги (допорогові закупівлі)
  • 6.3 Подання Скарги (понадпорогові закупівлі)
  • 6.4 Рішення про прийняття Скарги до розгляду (понадпорогові закупівлі)
  • 6.5 Блокування процедури закупівлі (понадпорогові закупівлі)
   • 6.5.1 Скарга на умови закупівлі
   • 6.5.2 Скарга на рішення Замовника
  • 6.6 Повідомлення про усунення порушення Замовником
  • 6.7 Публікація рішення Органу оскарження
  • 6.8 Розблокування процедури (понадпорогові закупівлі)
   • 6.8.1 Скарга на умови закупівлі
   • 6.8.2 Скарга на рішення Замовника
  • 6.9 Відкликання Скарги скаржником
 7. Вимоги до Майданчика
  • 7.1 Всі процедури
  • 7.2 Позапорогові закупівлі
  • 7.3 Допорогові закупівлі
 8. Вимоги до кабінету Органу оскарження
 9. Вимоги до центрального веб-порталу

2. Мета

3. Нормативна база

Законопроект “Про публічні закупівлі”

4. Терміни:

Вимога про усунення порушення, Вимога – офіційне звернення до Замовника з вимогою усунути порушення, припущене з точки зору Скаржника Замовником.

Допорогові закупівлі – закупівлі з очікуваною вартістю предмету закупівлі менше 200,000 грн для товарів і послуг або менше 1,5 млн. гривень для робіт, які не потрапляють в сферу застосування Закону про публічні закупівлі (стаття 2.1). Виконуються по процедурі “Допорогові закупівлі”.

Закон – Законопроект Про публічні закупівлі.

Замовник – державна організація, яка проводить закупівлю.

Майданчик – електронний торговий майданчик, під’єднаний до ЦБД Prozorro.

Орган оскарження – колективний орган, який розглядає отримані скарги. Для допорогових закупівель це орган, утворений при Transparency International Україна, або іншій незалежній громадській організації, який юридично має лише право винесення рекомендацій Замовникам. Для понадпорогових закупівель це Антимонопольний Комітет України, рішення якого є обов’язковими для Замовника.

Понадпорогові закупівлі – закупівлі з очікуваною вартістю предмету закупівлі більше 200,000 грн для товарів і послуг або більше 1,5 млн. гривень для робіт, які потрапляють в сферу застосування Закону про публічні закупівлі (стаття 2.1). Виконуються по процедурах, визначених Законом – “Відкриті торги” та “Конкурентний діалог”, які можуть також використовуватись у межах “Рамкових угод”, або “Переговорної процедури”.

Процедура, Тендер – тендер, оголошений Замовником за однією з процедур, визначених Законом.

Скарга – офіційне звернення до Органу оскарження з вимогою усунути порушення, припущене з точки зору Скаржника Замовником.

Скаржник – будь-який зареєстрований користувач системи (за виключенням Замовників), який хоче подати Вимогу або Скаргу на умови закупівлі, або Учасник, який хоче подати Вимогу або Скаргу на рішення Замовника щодо визначення переможця Процедури.

Уповноважений орган – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Учасник – постачальник, який подав пропозицію на Процедуру державної закупівлі.

ЦБД – Центральна База Даних ProZorro, до якої під’єднані Майданчики.

5. Стислий огляд процесу:

5.1 Допорогові закупівлі

Скарги по Допорогових закупівлях адресуються на дорадчий Орган оскарження, утворений при Transparency International, який має власний кабінет користувача. Спрощено, процес розгляду Скарги виглядає так:

Скарги по Допорогових закупівлях

Додатково до існуючої можливості задати запитання по процедурі закупівлі, у будь-якого зареєстрованого в системі користувача (крім замовників) з’являється можливість звернутись до Замовника із Вимогою про усунення порушення (стаття 23 Закону).

Замовнику надається три дні на розгляд Вимоги і прийняття рішення по ній. За цей період Замовник повинен опублікувати відповідь на Вимогу і (у випадку задоволення Вимоги) внести відповідні зміни до умов закупівлі або рішення по визнанню переможця Процедури.

Рішення Замовника повинен оцінити Скаржник. Якщо він задоволений рішенням, інцидент вичерпується та процес завершується. Якщо не задоволений, або якщо Замовник не розглянув Вимогу, вона автоматично перетворюється на Скаргу, яку має розглянути Орган оскарження.

Орган оскарження розглядає Скаргу і публікує рішення по ній, яке доводиться до Замовника і Учасників, а також автоматично публікується на веб-сайтах Майданчиків і офіціному веб-порталі Уповноваженого органу. Рішення Органу оскарження є рекомендаційним для Замовника і не приводить до блокування процедур.

5.2 Понадпорогові закупівлі

Скарги по Понадпорогових закупівлях адресуються на офіційний Орган оскарження (Антимонопольний Комітет України), який має окремий кабінет користувача.

Аналогічно до процесу оскарження Допорогових закупівель, будь-який користувач, зареєстрований на Майданчиках, може звернутись до Замовника з Вимогою про усунення порушення щодо визначення умов закупівлі, у разі незадоволення якої перетворити її на Скаргу. Крім того, Користувач може подати скаргу без попереднього створення Вимоги.

Спрощено, процес подання і розгляду Скарги виглядає так:

Скарги по Понадпорогових закупівлях

Після подання Скарги, вона перевіряється представником Органу оскарження на предмет технічної відповідності вимогам Закону, отримання оплати від Скаржника і неусунення Замовником причини оскарження. Якщо всі умови виконуються, Скарга приймається до розгляду, інакше відхиляється.

Скарги на умови закупівлі, прийняті до розгляду, блокують початок аукціону до розгляду Скарги і прийняття Органом оскарження рішення. Після публікації рішення Органу оскарження, у випадку прийняття рішення про незадоволення скарги, процедура розблоковується, і система переплановує дату аукціону. У випадку задоволення (повного або часткового) скарги, процедура розблоковується, але дата завершення періоду уточнень змінюється на “визначається” для того, щоб Замовник зміг внести зміни до документації конкурсних торгів або відмінити процедуру.

Скарги на рішення Замовника, прийняті до розгляду, блокують можливість опублікувати договір з Переможцем. У випадку винесення Органом оскарження рішення про незадоволення скарги, процедура розблоковується. Замовник виконує рішення Органу оскарження під свою відповідальність, додаткові автоматичні контролю цього відсутні.

Крім того, до моменту публікації рішення Органом оскарження, Замовник може самостійно усунути порушення і повідомити про це Орган оскарження, який перевірить усунення порушення і винесе своє рішення.

Подані скарги і прийняті рішення по ним публікуються на веб-сайтах Майданчиків і офіційному веб-порталі Уповноваженого органу.

6. Детальний огляд процесу:

6.1 Вимога про усунення порушення

У Допорогових закупівлях Вимога подається в будь-який момент до опублікування Замовником договору.

У Понадпорогових закупівлях, Вимога може стосуватись виключно предмету закупівлі і подається не пізніше, ніж за десять днів до завершення періоду прийому пропозицій.

Інформація про користувача, який звернувся з Вимогою, не є секретною і розкривається в момент подання

Поля форми, які заповнюються користувачем:

Поле Опис
tenderers[0]:contactPoint:name Ім’я контактної особи</span>
tenderers[0]:contactPoint:telephone Телефон контактної особи
tenderers[0]:contactPoint:email E-mail контактної особи
claims:description Текст вимоги

Поля форми, які заповнюються автоматично:

Поле Опис
tenderers[0].name Коротка назва організації (наприклад - ЛКП “Школяр”)</span>
tenderers[0].identifier:legalName Повна назва організації Учасника
tenderers[0].identifier:scheme Схема ідентифікації по стандарту IATI, (наприклад, код для ЄДР- UA-EDR)
tenderers[0].identifier:id Для схеми UA-EDR - Код ЄДРПОУ або ІПН, для інших схем - рядок, по якому ідентифікується організація у відповідному реєстрі
tender:id Ідентифікатор тендеру, якого стосується Вимога
claims:type Тип скарги: “Вимога”
claims:subject “Умови закупівлі” або “Рішення Замовника”
claims:dateSubmitted Дата реєстрації вимоги в ЦБД

Користувач, може додавати вкладені файли.

Замовник розглядає Вимогу і реєструє відповідь, яка заповнює наступні поля цього ж документу:

Поле Опис
claims:answer Відповідь Замовника</span>
claims:resolution “Задоволено” або “Не задоволено”
claims:dateResolved Дата реєстрації відповіді в ЦБД

Замовник може додати до цього документу вкладені файли.

6.2 Подання Скарги (допорогові закупівлі)

Якщо Замовник не розглянув Вимогу протягом трьох днів, вона автоматично перетворюється на Скаргу.

Якщо Замовник розглянув Вимогу, Скаржник оцінює рішення Замовника.

Поле Опис
claims:satisfied Так, Ні або пусто</span>

Якщо Скаржник не задоволений рішенням, він може перетворити Вимогу на Скаргу. Але Скаржник не може подати Скаргу, якщо до цього він не звернувся до Замовника з Вимогою про усунення порушення. Якщо Скаржник не розглянув вiдповiдь Замовника на Вимогу протягом трьох днів, вона автоматично вважається задоволеною.

Під час подання Скарги користувач заповнює наступні поля цього ж документу:

Поле Опис
claims:dateEscalated Дата реєстрації ескалації в ЦБД</span>

Скаржник може додати до цього документу вкладені файли.

В момент подання, скарга отримує статус “Подана”.

6.3 Подання Скарги (понадпорогові закупівлі)

Будь-який зареєстрований користувач системи може подати Скаргу на предмет закупівлі, але не пізніше, ніж за чотири дні до завершення прийому пропозицій. Для цього він створює форму, в якій заповнює наступні поля:

Поле Опис
tenderers[0]:contactPoint:name Ім’я контактної особи</span>
tenderers[0]:contactPoint:telephone Телефон контактної особи
tenderers[0]:contactPoint:email E-mail контактної особи
claims:justification Підстави подання скарги
claims:requirements Вимоги та обгрунтування

Також, користувач може додати до цього документу вкладені файли.

Поля, які заповнюються автоматично, відповідають автоматичним полям Вимоги. В момент подання, скарга отримує статус “Подана”.

6.4 Рішення про прийняття Скарги до розгляду (понадпорогові закупівлі)

Представник органу оскарження бачить в кабінеті чергу скарг зі статусом “Подана”. Користувач відкриває скаргу, перевіряє вкладені документи і факт надходження коштів і вносить наступну інформацію:

Поле Опис
claims:acceptance Так чи Ні</span>
claims:rejectReason Заповнюється лише у випадку, якщо прийняте рішення не розглядати скаргу. Можливі наступні варіанти:
 • Скарга не відповідає вимогам Закону
 • Не надійшла оплата
 • Замовник усунув порушення
claims:rejectReasonDescription Користувач в довільній формі пояснює причини залишити скаргу без розгляду
claims:reviewDate Дата та час розгляду скарги
claims:reviewPlace Місце розгляду скарги (довільно заповнюється користувачем)

Також, користувач може додати до цього документу вкладені файли.

Після винесення рішення про прийняття скарги до розгляду, скарга отримує статус “Прийнята” або “Відхилена”.

6.5 Блокування процедури закупівлі (понадпорогові закупівлі)

6.5.1 Скарга на умови закупівлі

Скарга на умови закупівлі має бути подана Скаржником не пізніше, ніж за чотири дні до завершення періоду подачі пропозицій. Орган оскарження має прийняти рішення щодо розгляду скарги протягом трьох днів, тобто до планового завершення періоду прийняття пропозицій. Якщо Орган оскарження зареєстрував рішення про НЕприйняття скарги до розгляду, процедура не блокується. Якщо Орган оскарження або не зареєстрував рішення взагалі, або зареєстрував рішення про прийняття скарги до розгляду, процедура блокується

При блокування процедури, змінюється її статус на “Заблокована” і модуль планування аукціону видаляє запланований аукціон із черги. Інформація про блокування процедури публікується на веб-сайтах Майданчиків і офіційному веб-порталі Уповноваженого органу. Поряд із датами завершення періоду прийому пропозицій і початку аукціону виводиться повідомлення “Процедура заблокована через скаргу”.

Протягом періоду блокування, Замовник може вносити зміни до тендерної документації а Учасники подавати або змінювати пропозиції.

Розблокування процедури відбувається лише після публікації рішення Уповноваженого органу.

6.5.2 Скарга на рішення Замовника

Скарга на рішення Замовника має бути подана лише тим Скаржником, який подавав пропозицію на торги, не пізніше, ніж через 10 днів з моменту прийняття рішення про його дискваліфікацію або про визнання переможцем іншого учасника. Орган оскарження має прийняти рішення щодо розгляду скарги протягом трьох днів. Якщо Орган оскарження зареєстрував рішення про НЕприйняття скарги до розгляду, процедура не блокується. Якщо Орган оскарження або не зареєстрував рішення взагалі, або зареєстрував рішення про прийняття скарги до розгляду, процедура блокується.

При блокуванні процедури, статус Тендера змінюється на “Заблоковано” і модуль планування аукціону видаляє запланований аукціон із черги. Інформація про блокування процедури публікується на веб-сайтах Майданчиків і офіційному веб-порталі Уповноваженого органу.

При блокуванні процедури, Замовник втрачає можливість опублікувати договір з переможцем, але залишає можливість кваліфікувати переможців чи відміняти попереднє рішення про (дис)кваліфікацію учасників до того учасника, який подав скаргу.

Розблокування процедури відбувається лише після публікації рішення Уповноваженого органу.

6.6 Повідомлення про усунення порушення Замовником

Замовник може самостійно усунути порушення і через свій Майданчик опублікувати повідомлення про це. В цьому випадку в документі заповнюються наступні поля:

Поле Опис
claims:tendererAction Повідомлення про усунення порушень в довільній формі</span>
claims:tendererActionDate Дата реєстрації повідомлення про усунення порушення в ЦБД</span>

Також, користувач може додати до цього документу вкладені файли.

Таке повідомлення не змінює статус розгляду скарги.

6.7 Публікація рішення Органу оскарження

Після розгляду Скарги, або отримання і розгляду повідомлення від учасника про усунення порушення, представник Органу оскарження вносить в систему наступну інформацію:

Поле Опис
claims:Decision “Задоволено повністю”, “Задоволено частково“ або “Відхилено”</span>
claims:decisionDate Дата реєстрації повідомлення про усунення порушення в ЦБД</span>

Користувач додає вкладені файли, які містять інформацію, яка вимагається частиною 9 статті 18 Закону про публічні закупівлі.

Після публікації рішення про розгляд скарги, її статус змінюється на “Завершена”.

6.8 Розблокування процедури (понадпорогові закупівлі)

6.8.1 Скарга на умови закупівлі

Після публікації рішення Органу оскарження із статусом “Відхилено”, процедура розблоковується автоматично. Якщо на момент розблокування до планової дати завершення прийому пропозицій залишається не менше двох днів, система залишає ці дати без змін. В іншому випадку система автоматично змінює дату завершення періоду прийому пропозицій на наступний робочий день і переплановує аукціон не раніше, ніж через два дні після публікації рішення.

Після публікації рішення Органу оскарження із статусом “Задоволено повністю” чи “Задоволено частково”, процедура розблоковується Замовником, який повинен внести зміни до тендерної документації та визначити нову дату завершення прийому пропозицій. Після цього, нормальний перебіг процедури поновлюється.

6.8.2 Скарга на рішення Замовника

Після публікації рішення Органу оскарження, процедура розблоковується автоматично. Подальші дії по кваліфікації або дискваліфікації учасників і публікації договору Замовник. виконує під свою відповідальність.

6.9 Відкликання Скарги скаржником

У будь-який момент до публікації рішення Органу оскарження, Скаржник може відкликати свою скаргу, заповнивши наступні поля:

Поле Опис
claims:dateCanceled Дата реєстрації відкликання в ЦБД</span>
claims:cancellationReason Пояснення причини</span>

В цьому випадку скарга переходить в статус “Відмінена”.

7. Вимоги до Майданчика:

7.1 Всі процедури

7.2 Позапорогові закупівлі

7.3 Допорогові закупівлі

8. Вимоги до кабінету Органу оскарження

9. Вимоги до центрального веб-порталу